Beypazarı Doğanyurt köyünde özel bir firma tarafından açılması planlanan Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı mahkeme tarafından iptal edildi. Doğal yaşamın zengin olduğu bölgede toplam 940 dekarlık ruhsat sahası bulunan projede ilk etapta 130 dekarlık alanda beton hammaddesi üretilmesi planlanıyordu. Yöre halkı ile sivil toplum örgütlerinin açtığı davayı gören Ankara 18. İdare Mahkemesi, konuyla ilgili uzman bilirkişilerin hazırladığı raporlara dayanarak aldığı kararda, hukuka aykırı bulunan "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etti.


Yusuf Ağa Madencilik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adlı özel bir firma tarafından açılmak istenen Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi için Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 17 Nisan 2020 tarihinde "ÇED Gerekli Değildir" kararı verildi. Söz konusu kararın hukuka aykırı olduğunu öne süren ve taş ocağının bölgeye zarar vereceğini savunan Doğanyurt köylüleri ise konuyu yargıya taşıdı.

Doğanyurtlular Derneği’nin yanı sıra 21 vatandaşın açtığı davaya Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Doğa Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi de köylülerden yana davaya müdahil oldu. Davayı gören Ankara 18. İdare Mahkemesi, konuyla ilgili uzmanlardan oluşan yedi kişilik bilirkişi heyeti görevlendirdi. Taş ocağı açılması planlanan bölgede bilirkişi heyetince yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporları değerlendiren Mahkeme heyeti, 28 Şubat 2022 tarihinde oy birliği ile aldığı kararda “dava konusu işlemde hukuka uyarlılık görülmemektedir” diyerek proje için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etti.