Beypazarı Karaşar Mahallesinde yapılması planlanan 'Biyokütle Enerji Santrali' yapımına başta mahalle sakinleri olmak üzere çevre mahallelerde tepki göstermişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Beypazarı İlçe Başkanlığı da konunun takipçisi olarak santralin yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. 

CHP Beypazarı İlçe Başkanı Hasan Kostak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;
"Beypazarı Karaşar mahallemiz 133 ada 1 nolu parselde (Kirazlıyayla civarı) “Biyokütle Enerji Elektrik Üretim Santrali” kurulması projesi girişimleri ile bilgiler.
- Valilik tarafından (ÇED) “çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir”  onayı maalesef verilmiştir.
- Yatırıma teşvik verildiği için işletmecinin tek düşüncesi maddi gelirdir.                            
Bu tarz işletmelerin üretimi; sadece orman atıklarıyla tamamlanamadığı için; katı ya da sıvı taşıma karma kentsel atıklarla desteklemektedir.
Biyokütle üretim su mevcudiyetini, ekosistemleri ve biyoçeşitliliği 40 km alana kadar olumsuz yönde etkilemektedir.
Karaşarımız ; yaylarıyla, ormanıyla, doğasıyla bitki türleriyle, hayvancılığıyla tartışılmaz kıymetli bir bölgemizdir. İşletmenin kurulmak istendiği arazide temiz hava olumsuz etkilenecek, Karaşar’a giden içme suyu kirlecenek hatta sondajlarla tükenecek, hayvan meraları ve ekolojik denge bozulacaktır. 
Çocuklarınıza kızak şenliğinin yapıldığı alanın kalktığını anlatmak üzücü olacaktır.
İlçe Başkanlığımız olarak, derneklerle, sivil toplum örgütleri ve en büyük güç olan halkın gücüyle organize olarak sürecin peşini bırakmayacağız!" ifadeleri yer aldı.